Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM

Czy ważne jest, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca, wpływamy na ich język oraz wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy, a także system wartości. Od nas - rodziców i nauczycieli - zależy, czy znajdą się tam przysłowiowe "śmieci", czy też stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne może się okazać pytanie, czy książka spełnia kryteria wyboru dobrych książek do czytania dzieciom?

Kryteria, jakimi kierujemy się przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie oraz wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka.

Proponujemy, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:

1. skierowane do dziecka i ciekawe dla niego
2. sensowne - o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijająca
ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru
3. napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
4. dostosowane do wieku oraz wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i
niepokoju
5. uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami
6. przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie
7. niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i
zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt,
przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego
prawa
8. rozwijające wrażliwość estetyczną
9. kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do
świata
10.unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc.,
nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie
11.unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu.

Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i wyborach - takich, które nie ranią innych, a także służą dobru ogólnemu.

Przede wszystkim zwróćmy jednak uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy u najmłodszych strachu i napięć. Rozrywka nie jest warta trwających czasem latami lęków oraz fobii. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych nawet o dwa, trzy lata.

I jeszcze jedno, tak jak sprawdzamy smak i temperaturę potraw, które serwujemy dzieciom, zapoznawajmy się z książką przed przeczytaniem jej dziecku. Wszelkie rekomendacje mogą czasem odbiegać od Państwa - Rodziców gustu, czy wyobrażenia o tym, co jest dla Państwa dziecka właściwe. Czujmy się osobiście odpowiedzialni za to, co czytamy naszym dzieciom.
Tekst Beata Ossowska
Komunikat 2018-01-16, 19:32 | autor: Żaneta Zdunek
Przedszkolowo.pl logo